English
Alo : +90-312-431 67 17

Hizmetlerimiz

- ISO 9001, ISO 14001, OHSAH 18001 Kalite yönetim Sistemleri,

ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ 

Şirketinizin büyüklüğüne bakmadan, dünyaca tanınmış bir standartla kaliteyi yönetin. Yapabilecekleriniz: 

 • Para tasarrufu
 • Kar artırın
 • Daha çok iş kazanın
 • Daha fazla memnun edilmiş müşteri 

ISO 9001 Nedir ?

Kuruluşunuzun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerinizi en iyi şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Dünyanın en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini arttırmaya ve süreklilik sağlanmasına olanak tanır. 

 

ISO 14001 Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasında tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bit yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve gerçekleştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
 • Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
 • Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
 • Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
 • Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
 • İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
 • Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.


- Emniyet Güvenlik Sistemleri (SMS),

Emniyet yönetim sistemi, faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkan emniyet tehlikelerinin tanımlanmasını, risklerin hesaplanmasını, gerekli iyileştirme çalışmalarının uygulanarak bu risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesini, emniyet performansının sürekli izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.(SHGM/SMM/6.5)

Emniyet risklerini yönetimi, havacılık sektörünün temel gereksinimidir.

Havacılıkta emniyetin sürekli olarak iyileştirilebilmesi ve sunduğumuz servislerimizin geliştirilebilmesi ancak paydaşlarımızın emniyet konusunda hassasiyet göstermesi ile mümkün olabilir.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) Emniyet Yönetim Sistemi (Safety Management System Manual) El Kitabı 9859-AN/474 ile tüm havacılık sektörüne tanıştırdığı SMS gereklilikleri, 2013 yılında yürürlüğe giren Annex-19 aracılığıyla tek bir dokümanda toplanmıştır.

Ulusal çerçevede ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 28172 sayı 13.01.2012 tarihli resmi gazetede yayınladığı yönetmelik ve ardından yürürlüğe giren Sivil Havacılık Talimatı (SHT SMS/HAD) ile SMS kurmak ve uygulamak işletmeler için yasal zorunluluk haline gelmiştir.

 

- Personel Eğitimi, 

Eğitim şirketimizin kalıcı başarıya ulaşması için, geçmek zorunda olduğumuz sürecin ayrılmaz parçasıdır. Şirketimizde eğitim bir masraf kalemi değil yatırım olarak değerlendirilmektedir. İnsanlar şirketimizin en değerli kaynağıdır ve sürekli gelişme yolunda eğitimin gerekliliği kaçınılmazdır. Düzenlediğimiz eğitim programlarının amacı, yalnızca uygulanacak yöntem ve araçlar sağlamak değil, çalışanlarımızın gelişime ve değişime karşı olumlu bir yaklaşım benimsemeleri konusuna yardımcı olmaktır.- Yönetici Eğitimleri, 

Başarıları kabul görmüş, ilham verici, ikna becerisi yüksek tüm yöneticilerin, tüm liderlerin ortak olarak sahip oldukları becerilere baktığımızda şunlara benzer başlıklar çıkıyor karşımıza: Hedefe yönelik derin bir inanç, yaratıcılık, mesajlarını doğru kurgulayabilmek, ilham verici olmak, yüksek ikna becerisi, temel yönetim becerilerinde efektiflik (zaman yönetimi, performans yönetimi, çatışma yönetimi), vb.

Yöneticilik Eğitimi’nin öncelikli hedefi, yukarıda belirtilen bu becerileri katılımcılara kazandırma yolunda önemli bir adım atmaktır.


- Yönetici Koçluğu

Geçmişte iş görmüş strateji ve taktikler artık demode oldu. Liderler yeni beceriler geliştirmek, daha da güçlenmek ve potansiyellerini eksiksiz olarak ortaya çıkarmak zorundalar. Şirketler yöneticilerinin liderlik becerilerine akıllı yatırımlar yapmak durumundalar; çünkü bu beceriler şirketin gelecekteki başarıları açısından kritik öneme sahip. Artık Lider Yönetici Koç, hem yönetiyor, hem liderlik ediyor hem de koçluk ile takım oyuncularının sorumluluklarını sahiplenmesini sağlıyor

İş dünyasında olmak istediğin yerde misin? Kariyer hayatında basamakları hızla çıkamadığını mı düşünüyorsun? Neden ben yapamıyorum diyor ya da başaramayacağını mı düşünüyorsun?   Yol haritanı belirleyemediğinden mi yakınıyorsun? Aradığın soruların cevabını Yönetici Koçluğu Eğitimi’nde bulacaksın.

İş stresi, gündem yoğunluğu, motivasyon, geçmişin korkuları, geleceğin endişeleri…  seni olumsuz etkileyen ne varsa bil ki yalnız değilsin. Hepsi liderlerin yaşamını altüst ediyor. Ama bir çıkış yolu var. Önce kendi liderlik becerilerini geliştirecek, sonra diğer liderlere yardımcı olmanı sağlayacak, liderliğin ayak izlerini taşıyan başlı başına bir yol. Çağın gereksinimleriyle donatılmış, güçlü ve hayatında yepyeni bir sayfa açacak lider bir eğitim.